Kikötők

CsillagYacht

 

 

 

 

                    CsillagYacht

KIKÖTŐRENDJE

és

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI      

I.,        Bérbeadó szolgáltatásai (melyet a bérleti díj tartalmaz)

 

1.         Klubtagok részére állandó TÁROLÓ és kikötő  biztosítása.

2.         A kikötőhelyen vízvételi lehetőség.     

3.         A kikötőhelyen áramvételezési lehetőség - akkumulátor töltésére, kis hűtőszekrény
            üzemeltetésére.

4.         Egy darab – belépésre szolgáló - klubkártya biztosítása.

 II.,      Bérbeadó egyéb szolgáltatásai, melyek térítés ellenében vehetők igénybe:

 

1.         Tárolási szerződéssel rendelkező Bérlőnk igény szerint további klubkártyát vásárolhat.

2.         Ha Bérlő nagyobb teljesítményű fogyasztót (villanyfűtés, klíma) kíván üzemeltetni, azt bejelenteni köteles. Ez esetben az áramvételezés csak erre a célra felszerelt árammérő
beiktatásával lehetséges és a fogyasztott energiát, fizetni kell.

3.         Hajók ponyvázása.

4.         Hajó szerviz és karbantartási munkák.

5.         hajó ki-be sólyázása.

 

III.,     Bérlő kötelezettségei           

 

1.,        Bérlő a kikötőhely (vízen és szárazon) elfoglalása után 24 órán belül köteles tárolási
            szerződést kötni.

2.,        A hajótulajdonosnak saját magának kell gondoskodnia a (minimum 3 ponton történő) hajó kikötéséről. /vizen tárolás, veszteglés/

            A szakszerűtlen kikötésből eredő károkért a Bérbeadó felelősséget nem vállal!

3.,        Minden hajótulajdonosnak saját magánk kell gondoskodnia a hajó szakszerű, vízmentes leponyvázásáról.

            A szakszerűtlen ponyvázásból eredő károkért a Bérbeadó felelősséget nem vállal!

4.,        A hajókban valamint az uszóműveken elhelyezett tárgyakért a Bérbeadó felelősséget nem vállal!

5.,        Bérlőnek a hajójára érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melyre
            vonatkozóan jelen szerződés aláírásával nyilatkozik.

 

A kikötőhely elfoglalása után a Bérlő tudomásul veszi

- a kikötőrendet

- a kikötői szabályzatot

- a kikötői árakat.

azt magára nézve kötelezően elismeri !!!

 

 IV.,      A szerződéskötés feltételei, hajótárolás, szerviz

1.,  A tárolás feltételei:

-          aláírt, érvényes tárolási szerződés.

-          a tárolt hajó nemzetközi hajólevél másolata.

-          utánfutó forgalmi engedély másolata.

            -          hajó és utánfutó érvényes felelősségbiztosítása.

            -          a tárolt hajó pótkulcsa (tűzvédelmi okokból).

            -          hajóvezetői jogosítvány másolata.        

 

2.,        Tárolási díj:

 

A tárolási díjakat a kikötő területén, több helyen megtalálható valamint a honlapunkon

megtekinthető aktuális árlista foglalja magába.

 

A tárolási díj rendezhető:

 

            -          szezonálisan az árlistában szereplő kedvezménnyel

                                   / Nyári szezon  április 01 – október 31

                                     Téli szezon     november 01 – március 31 /

-                     egy évre vonatkoztatva az árlistában szereplő           

           

V.,       Kikötői nyitva tartás

A kikötő hajósaink számára a nyári szezonban (április 01-október 31) 07-22h tart nyitva.

22-07ig ügyeleti rendszerben.

Télen csak előzetes bejelentkezés alapján lehet a kikötőt látogatni.

Az ügyeletesnek jogában áll a kikötőbe látogatók személyazonosságát valamint látogatásának célját ellenőrizni, és amennyiben a belépést nem tartja indokoltnak azt megtagadni.

A bérlő a vendégeiért felelősséggel tartozik.

A biztonsági intézkedéseket a saját és a hajók biztonsága érdekében tesszük, ezért kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

 

VI.,      Egyéb általános szerződési feltételek

1.         A kikötő bérlője a kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat, ilyen jellegű
            szándékát a üzemeltető felé jelezni kell és annak feltételeit külön megállapodásban
            rögzítik. /pl: hajóforgalmazás,bérbeadás,reklámtevékenység,vendéglátás,stb./

 

2.         A kikötő területén a Bérlő idegen vállalkozót nem dolgoztathat.

            /csak az üzemeltető engedélyével/

3.         A Bérlő a kikötőhelyét albérletbe nem adhatja.

 

4.         A kikötő területén horgászni tilos!

 

5.         A kikötő területén a Hajózási Szabályzatot mindenkinek kötelezően be kell tartania!Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései az irányadók.

 

 

A kikötőrendet és a szerződési feltételeket a felek kölcsönösen értelmezték, magukra nézve kötelezően elismerik, és azt szabad akaratukból írják alá.

 

Budapest, 2012 03 01                                       CsillagYacht kft.

 

 

 

            
 

CsillagYacht. Római-part 28-32. Tel:0630-281-0372

WeblapÉpítő